Skylddeling, landsskyld, matrikkel m.m.

(Her er lenker til beskrivelser i Wikipedia - Den frie encyclopedi)Skylddelingsforretning

Matrikkel

Pantebok

Grunnbok

Sorenskriver

Tinglysing

Landsskyld

Gård

Måleenheten Våg

Gamle måleenheter