I anledning Alvenestreff lørdag 7. august 2010 har vi utarbeidet oversikt over gammel bosetting på Alvenes.

Søren Sørensen, Kåre Alvenes, Anne Larsen og Arne Andorsen har ytt vesentlige bidrag i å nøste opp detaljer i det materialet som er nedskrevet. Jeg vil også takke Rolf Johnsen fra Lakså som har bidratt med sitt slektsmaterialet i anledning skomaker Petter Alvenes.

På vedlagte kart er eldre bosetting nummeret med tallene 1 til 5 som viser bosettingenes plassering.


Eldre bosetting Alvenes - Informasjon skrevet i kursivert skrift referer til slektsbok


Arnt Kristensen

Gammelstua til Arnt Krstensen stor ovenfor nåværende fjøsbygning, ca 20 til 30 m lengre opp i bakken, se nr. 4 merket av på vedlagte kart.

Arnt Kristensens plass (4)

Etter brannen ble stua flyttet lengre ned til der den står i dag.

Arnt Kristensen, se Nordfold (sd. 20), Alvenes 26 gift med Oline Olsdatter, 1869-1926 og kom fra Svartfjell i Steigen. Se også slektsbok for Kjerringøy, Sørfold og Nordfold sd 181 Alvenes 42.

Arnt Kristensen fikk barnet Magnus Emil 1.8.1917 med Amanda Elida Mikkelsdatter, født 12.2.1900 og døde 14.4.1925. Reinvik Sørfold 25.

Ifølge fortellinger så kom Amanda til Stevik som hushjelp og ble gravid med Armt Kristensen. Dette mens han bodde sammen med sin kone Eline. Magnus vokste opp i Stevika.

Etter at Eline døde i 1926, fikk Arnt en annen hushjelp, Johanna, søster til hans kone Eline, til å ta vare på huset, Magnus og dyrene. Johanna kom også var Svartfjell i Steigen. Hun var hos Arnt og Magnus til hun døde på slutten av 40-tallet, kfr. skriv fra Anne Larsen datert 8.5.2005 som følger vedlagt.

Etter dette begynte Magnus å søke kvinnebekjentskaper ved hjelp av annonser i avisene. Den første damen som kom, var Eva, men hvor lenge hun var der, husker vi ikke. Senere kom en dame med to tvillinger i barnevogn som returnerte samme dag. Hun fikk overnatte hos Jørgine Andorsen før hun reiste tilbake. Ifølge notat til Anne, kom Judith til Magnus i 1951/52.

Huset til Arnt brant ned en januardag i 1957. Dette husker jeg meget godt. Jeg lå på soverommet i 2. etg. mot nord, og våknet med en hylende kvinnestemme utenfor vinduet, og med blafrende lys igjennom vinduet. Jeg ble stiv av skrekk, da jeg tenkte at nå brant huset vårt ennå en gang, men det var Judith som stod utenfor vinduet og ropte og skreik mens flammene fra brannen på Arnt Kristensens hus lyste inn gjennom vinduet. Jeg føk opp av senga, tok på klærne, vekket de andre og sprang innover til Stevika. Da jeg kom dit, stod Magnus med en bøtte vatn og kastet vatnet opp etter sikringsboksen i gangen da det brant omkring denne. Jeg fikk stoppet han da jeg hadde hørt at det var veldig farlig (vi fikk innlagt strøm i Alvenes høsten 1956). Først konstaterte jeg at all tre, Magnus, Arnt og Judith var i god behold. Jeg sprang utover heie i full fart, stoppet i vedsvala til Johan Andorsen og tok med vedøksa og sprang til transformatoren i stolpen på jordet nedenfor Ragnar Alvenes sin eiendom. Der hugget jeg av hengelåset med vedøksa, slo ut sikringen for hele Alvenes. Jeg sprang tilbake og kunne bare konstatere sammen med de andre som var kommet til, at huset ikke kunne berges. Etter hva jeg husker, berget Arnt og Magnus svært lite av inventaret.

Arnt og Magnus fikk mye hjelp hos naboene for å få nytt hus. Gammelstua til Harald Henriksen i Lakså ble revet og fraktet til heia (nåværende bussholdeplass ovenfor hytta til Arne Andorsen). Kåre Alvenes kjørte materialene med hest og vogn derfra til Stevika da veien ikke var kommet lengre enn til heia. Huset kom opp ved hjelp av gode naboer. Jeg mener å huske at Georg Larsen, Erling Solheim og Hans Jensen var sentrale i dette arbeidet. Selvfølgelig var Magnus også med.

Etter at Judith kom på sykehjemmet i Norfold, kom Magnus i kontakt med Anny Sund fra Saursfjord og bodde hos henne til han døde den XXXXXX

Judith døde litt senere, og ifølge Kåre Alvenes ble hun sendt til sitt hjemsted og begravet der (Jeg tror det var Gjerøy i Rødøy kommune).


Skomaker Petter Alvenes

Ole Karlsen Alvenes 12 fra Nevelsfjord i Sørfold 11

Hustru Anne Marie Mikalsdatter, Storli i Sørfold 3

De fikk 8 barn, herav Petter Elias Alvenes, Lakså 64 og Hans Bredal, Lakså 67.

Husene stod plassert nedenfor fjøset til Johan Andorsen, merket 3 på vedalgte kart, mens naustet var plassert på Ole Karlsenberget, dette ifølge Arne Andorsen. Ole Karlsen hadde nok jordleieavtale med Johan Andorsen.

Ole Karlsens plass (3)

Petter Alvenes flyttet fra Alvenes til Kjerringøy og deretter til Lakså ca. 1907. Petter fikk 6 barn, herav John Alvenes - Lakså 79 og Erling Berg – Lakså 98.

Vi har vært så heldige å få oversendt fra Rolf Johnsen, Lakså skriv med vedlegg som beskriver Petter Elias Olsen Alvenes sin familie, se vedlegg. Vi takker så mye for det.


Ole Arntsen

Ole Arntsen fra Ellenjord, Sørfold 6,gift med Anne Oline Andersdatter, Alvenes 11 (søster til Jens Andorsen). De fikk ingen barn, men de hadde en fostergutt som dessverre omkom ved et vådeskudd.

Han bodde mellom Storelva og Lilleelva ovenfor naustet til Søren Sørensen helt oppe ved gangstien mellom Søren Sørensen og Kåre Alvenes, se nr. 2 på vedlagte kart.

Ole Arntsens plass, Olamarka (2)

Ole Arntsen var en dyktig mann som eide fembøringer, og blant annet bygget naustet som å eies av Søren Sørensen. Han overtok også sagbruket ved saga inntil Jacob Gabrielsen overtok dette.

Da han døde i 1921, ble det dødsboauksjon hvor huset ble solgt til Nordfold (Emtegården på Gjerdbakken). Innboet ble solgt på auksjon, kfr. Skriv fra Arne Sivertsen i forbindelse med Alvenesdagene i 2008.


Lars Hansen

Lars Hansen, Alvenes 15

Lars Hansen bodde på øverste del av Steinmoen ovenfor naustet til Søren Sørensen, som også ligger ovenfor gangveien mellom Søren Sørensen og Kåre Alvenes, dette ifølge Svein Sivertsen, se nr. 5 på vedlagte kart.

Lars Hansens plass, Steinan (5)

Lars Hansen var husmann hos Edvard Siverten, Alvenes 15. Familien flyttet fra Alvenes ca i 1916 da Lars Hansen døde.


Kristoffer Bentsen

Kristoffer Bentsen, Alvenes 22Bakkejord Sørfold 20

Hustru Hanna Jensdatter, Reinvik Sørfold 21

De fikk 8 unger, herav Ernst og Olaug

Hustuftene var Steinbakken ovenfor bolighuset til Søren Sørensen, Alvenes. Grunnmuren/ tuftene vises enda, se nr. 1 på vedlagte kart.

Kristoffer Bentsens plass (Steinbakken) (1)

Kristoffer Bentsen hadde nok jordleieavtale med Søren Mortensen som eide eiendommen den gangen.

Ernst Kristoffersen, Alvenes 22Lakså 82 og gift med Margrethe, Lakså 68

Olaug Kristoffersen flyttet til Mørsvikbotn og giftet seg med Johan Jensen fra Alvenes 21.