Alvenesdagene - 2001

  • Yttergarden Yttergarden [Foto: Magnhild og Arne Sivertsen]
  • Første gang vi holdt Alvenesdagene var 13. og 14. juli i 2001.
    Programmet eller temaet for Treffet var følgende:
    Beboere, fastboende, hytteeiere og utflyttede fra Alvenes, Håkjerringvika og Saga.

Vers og historier - Innleggene er lagt inn radvis fra venstre mot høyre
Hyllest te´ dæm som va´ her før oss Prologen Historie om Yttergården Sivertsenfamilien i Yttergarden Historie om Heimegården
Gården Vika Stevik (Berglund) (1. del) Stevik (Berglund) (2. del) Saga Ørnejakt
Utnavn forfattet av Magnus Etterord