Alvenesdagene - 2008

  • Jens-havna Jens-havna [Foto: Magnhild og Arne Sivertsen]
  • Treffet i år ble holdt lørdag 5. juli og avviklet på en dag. Det er tre å siden forrige sammenkomst.
    Gapahuset til Jens med tilhørende herligheter var som vanlig møteplass.

    Tema dette året var: Mennene i bygda og naustene

Bilder og historier - Innleggene er lagt inn radvis fra venstre mot høyre
Bilder fra Alvenesdagene 2008 Mennene på Reitan Mennene på Stueberg Johan Andorsen i Vika
Martin Andorsen i Vika Erling Jensen Onkel Johan Jensen Hans Jensen