Alvenesdagene - 2005

  • Gruppebilde fra treffet Gruppebilde fra treffet [Foto: Mona Andorsen]
  • Dette året var det to hovedtemaer for Treffet. I innkallingen til Treffet stå det slik:
    Tema 1. Bosetting i Storbelkjosen, Lommeren og Storvannet/Storvasseidet for ca. 100 år siden. Tidsperspektivet må være romslig slik at vi får med mest mulig.
    Det er valgfritt om dere også vil ta med generasjonen til våre besteforeldre.
    Tema 2. Kvinnene som kom til de ulike gårdene og ble sentrale skikkelse i familielivet på stedet.
    Hvor kom de fra, og hvordan ble livet deres?

Historier, videoklipp og kart - Innleggene er lagt inn radvis fra venstre mot høyre
Elen og Anne ved Saga Jenny med Saga Søstre møttes etter 40 år Lotte Sørensen
Selma Alvenes Kvinnene i Vika Kvinnene i Stevik Agnethe og Mary Sivertsen
Astrid Jensen Klara Sørensen Solveig Simonsen forteller Solveig Simonsen husker
Solveig Simonsen fødselshjelp Solveig besøker Simon i Lakså Solveig og Simon spås av same Storbelkjosen - Bosetting og Fiske
Storbelkjosen - Skoging og Vedføring Kart indre Storbelkjos Kart ytre Storbelkjos Belkjos-kart
I grenseland mot Hamarøy Bosetting i Storvannet Friis eiendom ved Lommervannet